Vol 1, No 2 (2019): Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa

Published : 2019-07-01

DOI: https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2

chrome_reader_mode Table of Contents

Articles

Esli Zuraidah (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 875 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1343
Abstract : 875 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1343
PDF Page : 68-84
PDF
68-84

Icol Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I (ID SINTA = 6073553, IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 600 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1341
Abstract : 600 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1341
PDF Page : 85-101
PDF
85-101

Aisyah Budi Harahap (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 619 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1345
Abstract : 619 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1345
PDF Page : 102-120
PDF
102-120

Muhtadi Muhtadi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia)

Abstract : 574 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1344
Abstract : 574 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1344
PDF Page : 121-135
PDF
121-135

Tomi Hendra (IAIN Bukittinggi, Indonesia)

Abstract : 4447 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1723
Abstract : 4447 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1723
PDF Page : 136-152
PDF
136-152

Armyn Hasibuan (IAIN Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 538 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1342
Abstract : 538 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1342
PDF Page : 153-170
PDF
153-170

Adlin Damanik (FDK UIN Sumatera Utara, Indonesia)

Abstract : 1890 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1346
Abstract : 1890 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1346
PDF Page : 171-186
PDF
171-186

rudi rudi haryanto ()

Abstract : 302 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1361
Abstract : 302 Viewers   DOI : 10.24952/taghyir.v1i2.1361
PDF Page : 187-206
PDF
187-206

 

SEKRETARIAT JURNAL AT-TAGHYIR

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan Telp. (0634)22080.

 Email: jurnaltaghyir@uinsyahada.ac.id