Vol 4, No 2 (2022)

TADBIR: JURNAL MANAJEMEN DAKWAH FDIK IAIN PADANGSIDIMPUAN

DOI: https://doi.org/10.24952/tadbir.v4i2

Terbitan Volume 4 Edisi 2 ini terdiri dari 10 artikel yang jumlah penulisnya terdiri dari 1 negara yang berjumlah 11 penulis.

Table of Contents

Articles

Jayinto Jayinto Jayinto (Balai Diklat Keagamaan Medan, Indonesia)
Abstract : 193 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.4487
PDF
209-222
Abdul Muizz AM (Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia)
Abstract : 71 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.5449
PDF
223-236
Hamdan Daulay (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia)
Anisah Indriati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia)
Abstract : 175 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6875
PDF
237-258
Nadia Khairunnisa (UIN Sunan Klijajaga Yogyakarta)
Abstract : 193 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6882
PDF
259-274
Sri Widyastri (IIQ Jakarta, Indonesia)
Abstract : 206 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.5973
PDF
275-294
Asep Firmansyah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia)
Abstract : 595 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6232
PDF
295-324
Ali Amran (IAIN Padangsidimpuan, North Sumatera, Indonesia)
Abstract : 228 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6876
PDF
325-356
Ricka Handayani (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 296 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6546
PDF
357-372
Hasbi Anshori (, Indonesia)
Abstract : 352 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6896
PDF
373-386
Nursaima Harahap (UIN Syahada Padangsidimpuan, Indonesia)
Abstract : 310 Viewers   DOI : 10.24952/tadbir.v4i2.6877
PDF
387-400