Vol 11, No 2 (2023): THARIQAH ILMIAH: JURNAL ILMU-ILMU KEPENDIDIKAN DAN BAHASA ARAB

Published : 2023-12-31

DOI: https://doi.org/10.24952/thariqahilmiah.v11i2

chrome_reader_mode Table of Contents

Articles

Arifdo Putra (Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia)
Mahyudin Ritonga (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia)
Hetti Waluati Triana (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia)

Abstract : 207 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.9481
Abstract : 207 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.9481
PDF Page : 158-172
PDF
158-172

Aulya Fitrie (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia)
Ari Khairurrijal Fahmi (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia)

Abstract : 127 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8657
Abstract : 127 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8657
PDF Page : 173-188
PDF
173-188

Ana Lailatul Fitria (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia)
Muhammad Afton Ulin Nuha (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia)

Abstract : 98 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8744
Abstract : 98 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8744
PDF Page : 189-205
PDF
189-205

Dwi Kurniawan (STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Indonesia)
Nur Cholis Agus Santoso (STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Indonesia)
Nasaruddin Nasaruddin (UIN Sunan Ampel, Indonesia)

Abstract : 301 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8188
Abstract : 301 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8188
PDF Page : 206-223
PDF
206-223

Muhammad Martua (Pendidikan Bahasa Arab, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, Indonesia)
Darwin Zainuddin (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia)

Abstract : 110 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.9649
Abstract : 110 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.9649
PDF Page : 224-241
PDF
224-241

Faricha Nidaul Hanifa (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia)
Muassomah Muassomah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia)
Jehan Salsabila (Ibn Haldun University, Indonesia)

Abstract : 79 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8216
Abstract : 79 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8216
PDF Page : 242-254
PDF
242-254

Sufrin Efendi Lubis (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia)

Abstract : 96 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.9559
Abstract : 96 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.9559
PDF Page : 255-270
PDF
255-270

Nimatus - Saidah (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia)
Devy - Aisyah (, Indonesia)

Abstract : 62 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8656
Abstract : 62 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8656
PDF Page : 271-283
PDF
271-283

Siti Nurazizah (Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Nuruddin Nuruddin (Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Ihwan Rahman Bahtiar (Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)

Abstract : 100 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8437
Abstract : 100 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8437
PDF Page : 284-297
PDF
284-297

Muh. Abrar (Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, Indonesia)
Asriani Asriani (Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, Indonesia)
Abdul Hamid (Universitas Azhar Mesir, Egypt)

Abstract : 174 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8704
Abstract : 174 Viewers   DOI : 10.24952/thariqahilmiah.v11i2.8704
PDF Page : 298-314
PDF
298-314

Thariqah Ilmiah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan & Bahasa Arab

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

ISSN Print : 2355-8717 ISSN Online : 2721-8406

Jalan T. Rizal Nurdin,KM 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara Kampus Utama IAIN Padangsidimpuan

 


View My Stats Counter


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.